0
Košarica
V košarici ni izdelkov.

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »OSVOJI BAKUCHI EYE SERUM«

I. ORGANIZATOR

Igro »NAGRADNA IGRA« (v nadaljnjem besedilu »Igra«) v skladu s temi splošnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«) organizira in izvaja Ghee kozmetika matična številka:6790259000, s sedežem na naslovu: Breg 3, 8000 Novo mesto, davčna številka: 11745681 telefon: 030 998 169, e-poštni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (v nadaljnjem besedilu »Organizator«).

II. OBMOČJE

Igra poteka na območju Republike Slovenije.

III. TRAJANJE IGRE

Igra se začne 5. marca 2024 in traja do 10. marca  2024. Žrebanje bo v nedeljo,  10.3.2024 ob 12.uri.

IV. PRAVICA DO SODELOVANJA

1. V Igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

2. Za sodelovanje v Igri mora vsak posameznik odgovoriti na nagradno vprašanje, ki ga Organizator objavi na Instagram strani:  https://www.instagram.com/gheekozmetika/

 Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja, vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določata 3. in 4.  točka V. poglavja teh Pogojev.

3. V Igri ne smejo sodelovati zaposleni v Ghee kozmetiki ter njihovi družinski člani.

Sodelovanje v Igri ni vezano na nakup.

V. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

V Igri se bo podelila ena nagrada. Izžrebali bomo enega nagrajenca.

1.Izžrebanec prejme Bakuchi eye serum.

2.  Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so s komentarjem odgovorili na nagradno vprašanje.

            3. Žrebanje se izvede v nedeljo, 10.3.2024 ob 12.uri.

Žrebanje nagrad izvede komisija* in sicer na način naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so pravilno odgovorili na vprašanje v predpisanem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov.

5. Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije nagrajenca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da nagrajenec ne izpolnjuje oz. krši katero koli zahtevo iz teh Pogojev.

6. Organizator bo nagrajenca objavil tako, da ga bo označil (tag) z njihovim imenom na Instagramu, v komentarju pod objavo nagradne igre.

7. Pritožba glede nagrajencev ni možna.

*Komisijo sestavljata 2 člana (Anja Petrovič Jarc-Ghee kozmetika in Lidija Jarc- Ghee kozmetika- prokurist)

VI. PREVZEM NAGRAD

1. Nagrajenec bo obveščen na dan žrebanja nagrad v obliki odgovora. Nagrajenec lahko prejme dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti, itd.), tako da pošlje zasebno sporočilo na Instagram stran Organizatorja, po elektronski pošti z vprašanjem na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali pokliče na telefonsko številko 030 998 169.

2. Nagrajenec mora v roku 3 koledarskih dni po prejemu obvestila vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na Instagram profilu organizatorja pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov za dostavo nagrade. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen. V primeru, da nagrajenec v predpisanem 3 dnevnem roku Organizatorju ne pošlje željenih podatkov ali se odpove nagradi, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika nagrade.

Če se želi nagrajenec odpovedati nagradi, lahko to sporoči Organizatorju  v zasebnem sporočilu na Instagram strani Organizatorja.

3. Nagrajenci bodo nagrado v roku 15 dni prejeli po pošti na naslov, ki so ga poslali v sporočilu na Instagram strani organizatorja.


VII. VREDNOST NAGRAD 

Vrednost glavne nagrade ne presega 42 EUR. 

VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC, POVEZANIH Z NAGRADAMI

1. Udeleženec, ki je dobil nagrado, jo lahko prejme le v času in na kraju, ki ga dodatno določi Organizator (oz. na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju).

2. V primeru, da se nagrajenec odpove nagradi ali Organizatorju v 3 dnevnem roku ne sporoči željenih podatkov, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka ter v primeru kakršnega koli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost in prevzema nagrade, konkretni nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

IX. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarju ali kakršnakoli druga menjava v zvezi z  nagrado ni dovoljena.

X. PREKINITEV IGRE

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali odpove, če nastopijo okoliščine višje sile, v primeru kršitve teh Pogojev oziroma, če naknadno ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje teh Pogojev za podelitev nagrade. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

Če bo prišlo do prekinitve ali odpovedi Igre, bo Organizator udeležence o tem obvestil prek svoje Instagram strani.

XI. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za:

- morebitno škodo, ki bi jo utrpeli udeleženci Igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v Igri ali prejeto nagrado, razen v primerih, kadar je Organizator ravnal namenoma ali s hudo malomarnostjo;

- nezmožnost uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati za morebitno uničenje nagrade;

- tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri izvedbi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja;

- posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v Igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade;

- kakovost nagrad.

XII. OSEBNI PODATKI

1. Z izpolnitvijo obrazca za registracijo udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov. Udeleženci ne smejo navajati podatkov, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.

2. Organizator se zavezuje, da bo v skladu z veljavno zakonodajo obdeloval naslednje osebne podatke udeležencev Igre: ime in priimek, email naslov in naslov, ki se bodo obdelovali zgolj za namen izvedbe Igre.. S svojo registracijo za sodelovanje v nagradni igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) za namene nagradne igre. Organizator hrani osebne podatke za obdobje 30 dni po prenehanju nagradne igre.

3. Udeleženci imajo v skladu z določbami ZVOP-1 in GDPR:

- pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Organizator. Organizator mora omogočiti dostop do ustreznih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve;

- pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje njihovih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter pravico, da od Organizatorja zahtevajo, da obvesti vse tretje osebe, katerim so bili njihovi osebni podatki razkriti, o izbrisu, popravku ali blokiranju njihovih osebnih podatkov, razen če je to nemogoče ali če zahteva nesorazmerni napor. Organizator mora izvesti popravek, izbris ali blokiranje zadevnih osebnih podatkov v roku 15 dni od datuma prejema zahteve in o tem obvestiti udeleženca, ali pa mora v enakem obdobju udeleženca obvestiti o razlogih za zavrnitev te zahteve;

- pravico do obveščenosti, preden se njihovi osebni podatki prvič razkrijejo tretjim osebam ali se v njihovem imenu uporabijo za namene neposrednega trženja, ter možnost ugovora proti takemu razkritju ali uporabi; in

XIII. DRUGE DOLOČBE

1. S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil teh Pogojev.

2. Organizator izjavlja, da nagradna igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama. Instagram nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev, se predložijo Organizatorju.

3. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta)

4. Pogoji so objavljeni na spletni strani www.ghee-kozmetika.si, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

6. Stran nagradne igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja.  V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v Igri zagotovi Organizatorju materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in geografsko ter časovno neomejeno pravico do uporabe teh materialov, brez kakršnegakoli plačila.

7. Ti pogoji začnejo veljati 5. marca 2024, pri čemer si Organizator pridržuje pravico, da jih kadarkoli spremeni ali dopolni, o čemer mora obvestiti vse udeležence, kar bo naredil z obvestilom prek svoje Instagram strani.

V Novem mestu, 5.3.2024                                                                        Ghee kozmetika, s.p.

 

GHEE KOZMETIKA

Ročna izdelava naravne kozmetike Anja Petrovič Jarc s.p.
Breg 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
email: info@ghee-kozmetika.si  tel.: 00386 30 998 169
TRR: SI56 1010 0005 4077 010 INTESA SANPAOLO BANK

 

BIO organic cosmetics

 

bio kozmetika