0
Košarica
V košarici ni izdelkov.

Prosimo vas, da si pazljivo preberete naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine GHEE KOZMETIKA Ročna izdelava naravne kozmetike Anja Jarc s.p. (v nadaljevanju Ghee Kozmetika) saj vas ti zavezujejo s trenutkom vstopa v našo spletno trgovino.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine, brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše spletne trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, ki ste jo opravili preko naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji.

Ghee Kozmetika ima pravico, da kadarkoli spremeni obstoječe pogoje z ažuriranjem te objave. Vse tovrstne spremembe so zavezujoče za vas in bodo v svoji najnovejši in veljavni verziji dostopne vsakomur. Spremembe veljajo od trenutka objave dalje.

Ghee Kozmetika se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine http://Ghee-Kozmetika.si v skladu z veljavno zakonodajo.

Ghee Kozmetika se ne zavezuje za popolnost in pravilnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za popolnost in pravilnost tekstovnega, slikovnega in zvočnega materiala.

Podjetje Anja Jarc s.p. ni preverilo vseh strani, ki so povezane s to spletno stranjo in zato ni odgovorno za vsebino katerekoli zunanje ali druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo. Pri vseh povezavah z drugimi spletnimi stranmi ali mesti nosite celotno tveganje sami. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem Podjetje Anja Jarc s.p. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Spletna trgovina http://Ghee-kozmetika.si je odprta 24 ur na dan, vsak dan v letu. Zaradi nepredvidenih tehničnih ali drugačnih razlogov višje sile, poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do nje včasih ni mogoč. Zato si Ghee Kozmetika pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine. 


Odstop od pogodbe

Ta del ureja Zakon o varstvu potrošnikov, ki pravi:

(43.e. člen ZVPot)

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v petnajstih dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

(43.d. člen ZVPot)

Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Pisno obvestilo o preklicu naročila oz. odstopu od pogodbe pošljite na e-mail ali po faxu.


Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno - poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Ghee Kozmetika ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovorno za kakršnekoli poškodbe vaše računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter viruse, ki bi lahko prizadeli vašo opremo, zaradi vašega obiska strani, njene uporabe ali brskanja po njej, ali vašega prenosa kakršnihkoli materialov, podatkov, besedil, slik in video ali avdio zapisov iz te strani.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi s spletno trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Novem mestu.

 

GHEE KOZMETIKA

Ročna izdelava naravne kozmetike Anja Petrovič Jarc s.p.
Breg 3, 8000 Novo mesto, Slovenija
email: info@ghee-kozmetika.si  tel.: 00386 30 998 169
TRR: SI56 1010 0005 4077 010 INTESA SANPAOLO BANK

 

BIO organic cosmetics

 

bio kozmetika